Стандарт по социална отговорност SA 8000

Въведен стандарт по социална отговорност SA 8000
Повече ...

Система за социална отговорност.

В ПЛАНЕКС ООД започна въвеждането на система за социална отговорност.
Повече ...

Информация за избран доставчик на ERP ситема и необходимо оборудване

Официално публикуване на информация за избор на доставчик
Повече ...